เกี่ยวกับเรา...

Wpfreeware 6:49 AM Technology

 

เกี่ยวกับเรา


    ขอแนะนำสำนักงานบัญชี บริษัท พีเอซี ควอลีตี้กรุ๊ป จำกัด หรือ พีเอซี ซึ่งย่อมากจาก ภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้ง เซ็นเตอร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยเริ่มต้นจากคณะบุคคล ภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้งเซ็นเตอร์ โดยมีคุณกันธิมาสมพงษ์มิตร ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมทีมงานให้บริการกันนักธุรกิจทั้งชาวไทย และต่างชาติ การก่อตั้งกิจการ เริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี ติดตั้งโปรแกรมบัญชี ให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี  ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ต่อใบอนุญาตการทำงาน ต่อวีซ่า และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่แต่ละกิจการจำเป็นต้องมี อาทิเช่น ใบอนุญาตการนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ ใบอนุญาตประกอบอาหาร ใบอนุญาตการจำหน่ายเหล้าบุหรี่เป็นต้น

    บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในด้านการการจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยมุ่งเน้นที่ การบริการที่มีคุณภาพ จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการให้บริการที่ทันต่อเวลา  โดยมีนโยบายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่น สู่เป้าหมายที่บริษัท ได้กำหนดไว้คือ

 

" เพื่อนักธุรกิจ เพื่อนคู่คิดด้านบัญชี บริการดีเป็นเลิศ"


จากความมุ่งมั่นในการให้บริการเราจึงก้าวสู่การทำงานทีมีคุณภาพจนเป็นที่น่าเชื่อถือ ต่อมาในปี 2557 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้มอบหนังสือรับรองคุณภาพให้กับ บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ปจำกัด และประกาศให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

  • ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์
  • สิ่งที่ท่านกังวล...
    เมื่อทำธุรกิจ..
  • ท่านได้อะไร...
    เมื่อทำบัญชีกับเรา...