สิ่งที่คุณกังวลเมื่อทำธุรกิจ ...

 


   
 • จะจ่ายแพงกว่าจ้างที่อื่น : เรามีหลักว่า "ต้องให้ มากกว่า รับ" เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับสิ่งที่เกินกว่าที่ท่านคาดหวัง
 • จะถูกหลอก จะทิ้งงาน ติดต่อไม่ได้
 • จะทำงานเสร็จไม่ทันที่ต้องการ ไม่ทันเวลาตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • จะถูกปรับภาษีย้อนหลังแล้วไม่รับผิดชอบ
 • เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร

 

ปัญหาชองคุณ ?

เราเข้าใจว่าทำไมท่านต้องหาสำนักงานบัญชีคุณภาพ

" คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา "

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ
 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ
 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไหร่ อย่างไร
 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร
 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร จัดเก็บอย่างไร
 • วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง
 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ
 • สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...