บริการด้านประกันสังคม

Wpfreeware 6:49 AM Technology

 

บริการด้านงานประกันสังคม
สำนักงานบัญชีคุณภาพ พีเอซี ควอลิตี้ กรู๊ป

 

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบของทาง
ราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • รายละเอียดงานบริการงานประกันสังคม :

  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
  • ระบบการแจ้งพนักงานเข้าออกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...